Kompetenční centrum pro sociální inovace

…aneb pojďme společně vytvářet dostupné a udržitelné veřejné služby, které řeší problémy včas.

Web a podcast, to jsou jen viditelné součásti procesu, který v týmu Sociálních inovací probíhá zhruba od začátku tohoto roku. Mimo to vzniká mnoho dalších aktivit, které jsou zaměřeny na rozvoj a zlepšování oblasti sociálních inovací a podporu aktivních lidí ve veřejné správě, aby svou práci dělali ještě lépe a s větším důrazem na aktuální potřeby klientů. Toto by nebylo, pokud bychom nezískali grant od Evropské komise na vybudování Kompetenčního centra pro sociální inovace. Pojďme se společně podívat, co všechno to obnáší a co chystáme.

Jak to všechno začalo

Zajištění důstojné sociální ochrany, boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení, transformace trhu práce či posílení občanské společnosti a rozvoj nových přístupů ve veřejné správě vedoucích ke kvalitnějším službám jsou úkoly, které si Evropská komise vytyčila jako priority v sociální oblasti. K jejich naplnění by mělo přispět vedle již zavedených evropských fondů i vybudování národních kompetenčních center pro sociální inovace. Ta by měla sloužit jak ke zvyšování kompetencí lidí v neziskovém sektoru i státní správě, tak ke zlepšování kvality projektů financovaných EU, které na tyto výzvy reagují. Náš tým sociálních inovací působící na ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV) se stal Kompetenčním centrem pro Česko. Zároveň jsme součástí mezinárodního konsorcia společně s Belgií, Finskem a Litvou.

Kromě našich zkušeností z administrace evropských fondů a pravidelných bilančních rozhovorů s projekty, jsme v průběhu roku 2021 provedli 14 rozhovorů se zástupci ministerstev, veřejné správy, neziskového sektoru či nezávislými experty, abychom zjistili, jaké existují překážky v zavádění a šíření sociálních inovací.

Výstupy z mapování se v mnoha ohledech shodují s jinými analytickými zprávami viz box, tedy že ve veřejné správě brání inovacím přílišná hierarchie, silná averze k riziku, odtrženost od skutečných potřeb klientů veřejných služeb.

Zpráva NKÚ za rok 2020: dlouhodobá neschopnost posouvat zásadní projekty. VS je nevýkonná, má přebujelou byrokracii a nedostatečnou koordinaci a komunikaci mezi odpovědnými orgány.

NMS Market Research pro Aspen CE: Podle 7 z 10 Čechů není státní správa vstřícná ani transparentní. 83 % Čechů ji považuje za pomalou.

S těmito znalostmi jsme začali připravovat podobu Kompetenčního centra, které jsme pojmenovali Podporujeme inovace, tak jak jste nás již mohli znát z našeho Facebooku. Veškerá naše práce směřuje především k tomu, abychom v Operačním programu Zaměstnanost plus (OPZ+) podporovali kvalitní a užitečné projekty. Naším cílem je zvýšit povědomí o sociálních inovacích, o pestrém spektru námi podporovaných projektů nebo o inovativních přístupech k řešení problémů, které se snažíme prosazovat. Patří mezi ně například design zameřený na člověka,  rozhodování na základě dat a vědeckých důkazů, evaluace, přístupy založené na behaviorálních poznatcích, legislativní sandboxy a mnohé další.

Na začátku jsme si stanovili, k čemu bychom chtěli v dlouhodobém horizontu našimi aktivitami dojít. Tím jsou veřejné služby, které přistupují k řešení potřeb občanů proklientsky, ve veřejné správě se využívají pilotáže a rychlé testování, sleduje se účinnost a efektivita, zjišťují se potřeby občanů, běžně se pro rozhodování využívá dostupná odborná evidence, veřejná správa je proaktivní a snaží se svými rozhodnutími předcházet eskalaci problémů.

Co se nám zatím povedlo

S některými aktivitami jsme neměli mnoho zkušeností, proto je pro nás velkou přidanou hodnotou, že se i díky spolupráci se skvělými experty můžeme neustále učit novým věcem. Za poslední půl rok toho nebylo málo, aktivity by se daly rozdělit do tří skupin: vzdělávací, konzultační a komunikační.

Na úrovni vzdělávací jsme uspořádali několik workshopů zabývajících se kvalitou sociální práce na obci, zlepšováním kontroly kvality veřejných služeb či způsobem jak lépe do povědomí organizací i veřejné správy dostávat užitečné poznatky z našich projektů

Konzultační úroveň zatím představuje spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti a designérkou služeb na tom, jak dlužníkům vstupujícím do insolvence předat jednoduchou formou, co je průchodem oddlužením čeká. Současný stav byl takový, že dlužníci byli neinformovaní, nevěděli, kde informace hledat a existující informace pro ně byli nesrozumitelné. Na tento problém jsme přišli i díky spolupráci s organizací Rubikon na projektu Skrze oddlužení společně. 
V rámci komunikační úrovně jsme spustili přehledný web, který spojuje jak aktivity Kompetenčního centra, tak informace pro organizace, které chtějí být podpořeny z OPZ+. Od července vydáváme podcast Ministerský jednorožec, provázející světem sociálních inovací a zajímavých a úspěšných projektů.

Spolupráce v mezinárodním konsorciu nám přinesla i možnost objevit dva zajímavé a úspěšné projekty Papillon a Cokido zaměřující se na témata, která poslední rok ve společnosti velmi rezonují, tedy energetická chudoba a nedostatek míst v mateřských školách. K jejich alespoň částečnému řešení se snažíme přispět přenosem těchto projektů do českého prostředí z Belgie.

Papillon bojuje proti plýtvání energiemi a energetické chudobě ve spolupráci se společností Bosch, která poskytuje vybraným domácnostem (nízkopříjmovým či s dluhem na energiích) energeticky úsporné domácí spotřebiče na 10 let. Zajišťuje přitom dodání, instalaci, vysvětlení jak je ovládat, průběžný servis, opravy a výměnu v případě dožití spotřebiče. Domácnosti nedostanou spotřebiče zadarmo, ale platí měsíční poplatek ve výši 7 euro.

Cokido se zaměřuje na participativní péči o děti ve věku od 3 do 12 let. Spojuje to nejlepší z formální a neformální péče. Funguje tak, že se dá dohromady skupina několika rodin, jejichž dospělí se během pracovního týdne u skupiny dětí střídají. V praxi to vypadá tak, že jeden den hlídáte děti ostatním a za to získáte čtyři dny, kdy vám děti pohlídají vaši spřátelení rodiče. 

Věříme, že se nám prostřednictvím inovačních projektů a aktivit Kompetenčního centra podaří dosáhnout stavu, který jsme si vytyčili, tedy dostupné a udržitelné veřejných služeb, které řeší problémy včas. Ať jste z veřejné správy nebo neziskového sektoru, pojďte do toho s námi, má to smysl.

Foto: Shutterstock

Sdílet:

DALŠÍ TÉMATA