Search
Close this search box.

Lidé

Jana Jirků

Ředitelka odboru realizace programů ESF MPSV ČR

Sociální inovace jsou jedním z řady témat, které mám na MPSV v rámci fondů na starosti. Viděla jsem, jak tato agenda u nás vznikala, a s radostí sleduji, jak vyrostla do současné podoby a významu. Snažím se na své úrovni přispívat k tomu, aby sociální inovace měly prostor pro občas potřebné speciální postupy, snažím se podporovat předávání poznatků z inovačních projektů v rámci MPSV a v neposlední řadě taky motivovat a inspirovat ostatní kolegy v našem odboru k přebírání zkušeností.

Markéta Pěchoučková

Vedoucí oddělení sociálních inovací MPSV ČR

Spolu s ostatními kolegy a kolegyněmi se snažím přispět k tomu, aby veřejné služby naplňovaly reálné potřeby občanů, efektivně využívaly veřejné prostředky a dostupnou evidenci. Ráda pracuji v prostředí, kde panuje důvěra a podpora, kde je dostatek prostoru pro kreativitu a učení se a kde zodpovědnost není prázdným pojmem.

Václav Lintymer

Zástupce vedoucí oddělení

Na MPSV se podílím na podpoře projektů, které hledají nová řešení pro tíživé sociální problémy a znevýhodněné skupiny lidí již čtvrté programové období. Mohu zde uplatnit svoje zkušenosti ze studia sociální politiky a sociální práce a dvanácti let praxe s osobami bez přístřeší. Zajímám se o využití zdrojů a občas jezdím do práce na některém ze svých kol, které jsem si sestavil.

Eva Holubcová

Projektová manažerka

V našem týmu mám na starost koordinaci výzvy zaměřené na systémovou změnu. Těší mě pracovat s projekty a společně vymýšlet cesty, jak posouvat řešení na systémovou úroveň, aby pak mohly pomáhat více lidem. Mou snahou je propojovat lidi k efektivní spolupráci z různých oblastí veřejné správy i nezisku. Zajímají mě principy advokační práce, systems thinking a case managementu. 

V osobním životě mi dělá radost rodina, cestování, čas strávený v přírodě a na lyžích.

Veronika Pavlovská

Projektová manažerka - evaluace

V týmu se podílím na tvorbě a nastavování výzev. Připravovala jsem výzvy 82 a 83 a aktuálně i výzvu na vývoj řešení. Kromě toho řeším s projekty jejich evaluaci, vyhodnocuji naše výzvy a řeším, jak s organizacemi průběžně co nejlépe pracovat. Zajímá mě design služeb, systémové přístupy, učení se a rozvoj organizací. 

Doma mám kupu dětí a slaďování rodinného a pracovního života je mým denním chlebem a bojem. Když to jde, ráda chodím po horách, jezdím na kole, pokouším se o běh a cvičení jógy a čtu si.

Štěpán Rezek

Projektový manažer - evaluace

Na oddělení sociálních inovací jsem od roku 2014, měl jsem tak možnost poznat všechny inovační výzvy v programovém období OPZ. S projekty mám zkušenosti z pozice projektového manažera, v posledních letech se ale více věnuji věcné části projektu a hlavně evaluaci. Na své práci mám nejradši, že každý projekt je úplně jiný a díky tomu mám možnost poznat různé oblasti nejen sociální politiky.

Ve volném čase se věnuji vodnímu pólu, rád zahradničím a také moc rád vařím a poznávám jídla ze všech koutů světa.

Petr Havlíček

Projektový manažer - evaluace

V týmu mám na starost záležitosti a aktivity týkající se Kompetenčního centra. Vedl jsem rozhovory pro mapování ekosystému sociálních inovací, spolupracuji s našimi zahraničními kolegy a natáčím podcast Ministerský jednorožec. S projekty řeším jejich evaluaci i aktivity a případné problémy, s kterými se setkají. Věnuji se i grafickému zpracování některých našich dokumentů, tak aby byly uživatelsky přívětivé. Zajímá mě využívání behaviorálních přístupů, technologie a trendy ve vzdělávání. 

Ve volném čase rád jezdím na kole, hraju tenis, florbal nebo si jen čtu a koukám na Netflix.

Jakub Barčík

Projektový manažer

Na oddělení sociálních inovací působím od roku 2018. Mám na starosti agendu spojenou s administrací projektů, dosud především zahraniční mobility mládeže a mikrojeslí. Podílel jsem se na práci několika pracovních týmů, v rámci kterých jsme řešili třeba, jak pracovat s daty a informacemi. Mezi oblasti mého odborného zájmu patří mimo jiné sociální služby, ústavní péče, sociálně-právní ochrana dětí nebo duševní zdraví.

Jsem aktivní v neziskovém sektoru, sportuji, sloužím v Aktivní záloze Armády ČR. Mám nutkání neustále se dozvídat a učit novým věcem.

Petra Železná

Projektová manažerka

Součástí týmu sociálních inovací jsem od roku 2014. Na starosti mám práci s projekty. Již od počátku se snažím s jednotlivými projekty navázat úzkou spolupráci tak, abych je mohla v průběhu realizace podpořit, konzultovat, pomoci s administrací a nacházet společně s nimi řešení problémů, které se objeví. Projektům zároveň pomáhám s propagací jejích skvělých výsledků a ukazuji i práci týmu sociálních inovací skrze sociální sítě bez úřednického jazyka a zkratek. Nedílnou součástí mé práce je uzavírání pracovních smluv a provázení nováčků v našem týmu. 

Zajímám se o design a architekturu. Ve svém životě se neobejdu bez sportu, dobrého jídla, rodiny a přátel.

Pavla Juskovičová

Projektová manažerka

Projekty s tématikou sociálních inovací provázím od roku 2014. Mám na starosti projekty, které vytvářejí či mění své služby skrze metodu Human centred design (výzva 83) i projekty zaměřené na systémovou změnu (výzva 82). Řeším s nimi jak administraci, tak jejich věcnou část. Na práci mě baví především to, že se setkávám s organizacemi tematicky velmi různorodými, což mě obohacuje nejen v pracovním životě. 

V osobním životě si užívám rodiny, ráda cestuji a když to jde cvičím jógu.

Eva Kalinová

Projektová manažerka

Zabývám se především agendou spojenou s administrací projektů zaměřených na mezinárodní mobilitu pro znevýhodněnou mládež. Zajímá mne holisticky pojatá podpora znevýhodněných mladých lidí a téma age managementu. Motivaci ve své práci nacházím v každém osobním příběhu, kdy se díky účasti v projektu otevřou mladým lidem, kteří již často mají nálepku problémovosti, nové možnosti a oni si začnou věřit a žijí spokojenější a smysluplnější život.

Mám ráda pohyb a praktikování jógy.

Petra Odehnalová

Projektová manažerka

Část pracovního života jsem se věnovala individuální podpoře osob se zdravotním postižením a později pak tématu sociálního začleňování na MPSV. V našem týmu mám “na starost” inovační projekty, jejichž různorodost mě baví a obohacuje o věcnou znalost problematiky. Ráda se potkávám se zajímavými a inspirativními lidmi. Díky mé práci s nimi mohu i spolupracovat.

Monika Švandová

Projektová manažerka

Na oddělení sociálních inovací působím od roku 2008, od té doby jsem se podílela na tvorbě a koordinaci mnoha výzev – někdy tématicky velmi odlišných např. výzvy na mezinárodní spolupráci, mikrojesle, inovační, budování kapacit NNO. Právě téma na podporu budování kapacit NNO je mi nejbližší, a tak jsem také členem několika platforem (ve veřejné správě i v NNO), které se tímto tématem zabývají.

V současnosti jsem na rodičovské dovolené a vypomáhám v oddělení s finanční kontrolu a kontrolu zpráv na druhém stupni.

Na práci mě baví, že je různorodá a stále se mohu učit novým věcem, díky tomu v oddělení pracuji spokojeně a s radostí už 15 let.

Ve volném čase ráda chodím do divadla a na jógu, cestuji, jezdím na kole a lyžuji.

Tomke Trávníčková

Projektová manažerka

Na starosti mám především oblast zaměřenou na mládež a mladé lidi s různými znevýhodněními, konkrétně evropský program ALMA a projekty mezinárodní mobility znevýhodněné mládeže. Na starosti mám samozřejmě i další inovační projekty a spolupracuji s progresivními příjemci z organizací s různorodým zaměřením. Když v průběhu realizace projektu vidím skutečné výsledky, mám ohromnou radost a utvrzuje mě to v smysluplnosti práce, kterou jako oddělení odvádíme.

Ve volném čase jsou hlavní náplní mého života mé děti, ale poslední dobou se snažím víc věnovat i sama sobě. Moc ráda cestuji, jezdím na kole a lyžuji.

Marek Vyskočil

Projektový manažer

Zabývám se především agendou spojenou s administrací projektů napříč výzvami. V našem týmu mám na starost finanční kontrolu a kontrolu zpráv na druhém stupni, starám se o koordinaci kontrol na místě, vyhodnocování rizik a poskytuji svým kolegům metodické poradenství a technickou podporu.

Ve volném čase se rád věnuji lezení, turistice a rád se vzdělávám v celé řadě oborů od historie, přes ICT po přírodní vědy.