Lidé

Jana Jirků

Ředitelka odboru realizace programů ESF MPSV ČR

Sociální inovace jsou jedním z řady témat, které mám na MPSV v rámci fondů na starosti. Viděla jsem, jak tato agenda u nás vznikala, a s radostí sleduji, jak vyrostla do současné podoby a významu. Snažím se na své úrovni přispívat k tomu, aby sociální inovace měly prostor pro občas potřebné speciální postupy, snažím se podporovat předávání poznatků z inovačních projektů v rámci MPSV a v neposlední řadě taky motivovat a inspirovat ostatní kolegy v našem odboru k přebírání zkušeností.

Markéta Pěchoučková

Vedoucí oddělení sociálních inovací MPSV ČR

Spolu s ostatními kolegy a kolegyněmi se snažím přispět k tomu, aby veřejné služby naplňovaly reálné potřeby občanů, efektivně využívaly veřejné prostředky a dostupnou evidenci. Ráda pracuji v prostředí, kde panuje důvěra a podpora, kde je dostatek prostoru pro kreativitu a učení se a kde zodpovědnost není prázdným pojmem.

Václav Lintymer

Zástupce vedoucí oddělení

Na MPSV se podílím na podpoře projektů, které hledají nová řešení pro tíživé sociální problémy a znevýhodněné skupiny lidí již čtvrté programové období. Mohu zde uplatnit svoje zkušenosti ze studia sociální politiky a sociální práce a dvanácti let praxe s osobami bez přístřeší. Zajímám se o využití zdrojů a občas jezdím do práce na některém ze svých kol, které jsem si sestavil.

Eva Holubcová

Projektová manažerka

V našem týmu mám na starost koordinaci výzvy zaměřené na systémovou změnu. Těší mě pracovat s projekty a společně vymýšlet cesty, jak posouvat řešení na systémovou úroveň, aby pak mohly pomáhat více lidem. Mou snahou je propojovat lidi k efektivní spolupráci z různých oblastí veřejné správy i nezisku. Zajímají mě principy advokační práce, systems thinking a case managementu. 

V osobním životě mi dělá radost rodina, cestování, čas strávený v přírodě a na lyžích.

Veronika Pavlovská

Projektová manažerka - evaluace

V týmu se podílím na tvorbě a nastavování výzev. Připravovala jsem výzvy 82 a 83 a aktuálně i výzvu na vývoj řešení. Kromě toho řeším s projekty jejich evaluaci, vyhodnocuji naše výzvy a řeším, jak s organizacemi průběžně co nejlépe pracovat. Zajímá mě design služeb, systémové přístupy, učení se a rozvoj organizací. 

Doma mám kupu dětí a slaďování rodinného a pracovního života je mým denním chlebem a bojem. Když to jde, ráda chodím po horách, jezdím na kole, pokouším se o běh a cvičení jógy a čtu si.

Štěpán Rezek

Projektový manažer - evaluace

Na oddělení sociálních inovací jsem od roku 2014, měl jsem tak možnost poznat všechny inovační výzvy v programovém období OPZ. S projekty mám zkušenosti z pozice projektového manažera, v posledních letech se ale více věnuji věcné části projektu a hlavně evaluaci. Na své práci mám nejradši, že každý projekt je úplně jiný a díky tomu mám možnost poznat různé oblasti nejen sociální politiky.

Ve volném čase se věnuji vodnímu pólu, rád zahradničím a také moc rád vařím a poznávám jídla ze všech koutů světa.

Petr Havlíček

Projektový manažer - evaluace

V týmu mám na starost záležitosti a aktivity týkající se Kompetenčního centra. Vedl jsem rozhovory pro mapování ekosystému sociálních inovací, spolupracuji s našimi zahraničními kolegy a natáčím podcast Ministerský jednorožec. S projekty řeším jejich evaluaci i aktivity a případné problémy, s kterými se setkají. Věnuji se i grafickému zpracování některých našich dokumentů, tak aby byly uživatelsky přívětivé. Zajímá mě využívání behaviorálních přístupů, technologie a trendy ve vzdělávání. 

Ve volném čase rád jezdím na kole, hraju tenis, florbal nebo si jen čtu a koukám na Netflix.

Jakub Barčík

Projektový manažer

Na oddělení sociálních inovací působím od roku 2018. Mám na starosti agendu spojenou s administrací projektů, dosud především zahraniční mobility mládeže a mikrojeslí. Podílel jsem se na práci několika pracovních týmů, v rámci kterých jsme řešili třeba, jak pracovat s daty a informacemi. Mezi oblasti mého odborného zájmu patří mimo jiné sociální služby, ústavní péče, sociálně-právní ochrana dětí nebo duševní zdraví.

Jsem aktivní v neziskovém sektoru, sportuji, sloužím v Aktivní záloze Armády ČR. Mám nutkání neustále se dozvídat a učit novým věcem.

Klára Juskovičová

Projektová manažerka

V našem týmu jsem v poslední době měla na starost projekty, kde se nastavoval design služeb s využitím metody Human Centred Design, mimo to administruji projekty napříč celým oddělením. Ve všech mých projektech se snažím proklientským přístupem pomáhat a navazovat oboustranně co nejlepší spolupráci s příjemci.

Ve volném čase se hodně věnuji synovi a mé koníčky se do značné míry přizpůsobují těm jeho. Ale i tak stále ráda čtu, jezdím na kole, na inlinech, miluji procházky jakéhokoli charakteru, občas i v kombinaci s během a pokud mi zbývá čas, ráda si zatančím latinskoamerické tance, street dance či si zacvičím jógu a pilates.

Pavla Juskovičová

Projektová manažerka

Projekty s tématikou sociálních inovací provázím od roku 2014. Mám na starosti projekty, které vytvářejí či mění své služby skrze metodu Human centred design (výzva 83) i projekty zaměřené na systémovou změnu (výzva 82). Řeším s nimi jak administraci, tak jejich věcnou část. Na práci mě baví především to, že se setkávám s organizacemi tematicky velmi různorodými, což mě obohacuje nejen v pracovním životě. 

V osobním životě si užívám rodiny, ráda cestuji a když to jde cvičím jógu.

Eva Kalinová

Projektová manažerka

Zabývám se především agendou spojenou s administrací projektů zaměřených na mezinárodní mobilitu pro znevýhodněnou mládež. Zajímá mne holisticky pojatá podpora znevýhodněných mladých lidí a téma age managementu. Motivaci ve své práci nacházím v každém osobním příběhu, kdy se díky účasti v projektu otevřou mladým lidem, kteří již často mají nálepku problémovosti, nové možnosti a oni si začnou věřit a žijí spokojenější a smysluplnější život.

Mám ráda pohyb a praktikování jógy.

Petra Odehnalová

Projektová manažerka

Část pracovního života jsem se věnovala individuální podpoře osob se zdravotním postižením a později pak tématu sociálního začleňování na MPSV. V našem týmu mám “na starost” inovační projekty, jejichž různorodost mě baví a obohacuje o věcnou znalost problematiky. Ráda se potkávám se zajímavými a inspirativními lidmi. Díky mé práci s nimi mohu i spolupracovat.

Monika Švandová

Projektová manažerka

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Tomke Trávníček

Projektová manažerka

Na starosti mám především oblast zaměřenou na mládež a mladé lidi s různými znevýhodněními, konkrétně evropský program ALMA a projekty mezinárodní mobility znevýhodněné mládeže. Na starosti mám samozřejmě i další inovační projekty a spolupracuji s progresivními příjemci z organizací s různorodým zaměřením. Když v průběhu realizace projektu vidím skutečné výsledky, mám ohromnou radost a utvrzuje mě to v smysluplnosti práce, kterou jako oddělení odvádíme.

Ve volném čase jsou hlavní náplní mého života mé děti, ale poslední dobou se snažím víc věnovat i sama sobě. Moc ráda cestuji, jezdím na kole a lyžuji.

Marek Vyskočil

Projektový manažer

Zabývám se především agendou spojenou s administrací projektů napříč výzvami. V našem týmu mám na starost finanční kontrolu a kontrolu zpráv na druhém stupni, starám se o koordinaci kontrol na místě, vyhodnocování rizik a poskytuji svým kolegům metodické poradenství a technickou podporu.

Ve volném čase se rád věnuji lezení, turistice a rád se vzdělávám v celé řadě oborů od historie, přes ICT po přírodní vědy.

Petra Železná

Projektová manažerka

Součástí týmu sociálních inovací jsem od roku 2014. Na starosti mám práci s projekty. Již od počátku se snažím s jednotlivými projekty navázat úzkou spolupráci tak, abych je mohla v průběhu realizace podpořit, konzultovat, pomoci s administrací a nacházet společně s nimi řešení problémů, které se objeví. Projektům zároveň pomáhám s propagací jejích skvělých výsledků a ukazuji i práci týmu sociálních inovací skrze sociální sítě bez úřednického jazyka a zkratek. Nedílnou součástí mé práce je uzavírání pracovních smluv a provázení nováčků v našem týmu. 

Zajímám se o design a architekturu. Ve svém životě se neobejdu bez sportu, dobrého jídla, rodiny a přátel.