Search
Close this search box.

Realizační fáze vývoje řešení

Přicházíte se skutečným problémem některé z cílových skupin, který umíte dobře podložit daty a evidencí? Měli jste možnost poznat do hloubky skutečné potřeby těchto lidí a otestovat varianty řešení, která by mohla fungovat? Myslíte si, že víte, jak na to a potřebujete řešení vyzkoušet ve větším měřítku a ověřit si, zda skutečně funguje? Tak právě pro Vás je tu výzva Realizační fáze vývoje řešení, ve které si můžete potvrdit, zda vámi navrhované řešení opravdu pomáhá a podniknout takové kroky, které povedou k jeho systémovému ukotvení.

Pro Realizační fázi vývoje řešení je klíčové:

Konzultace před podáním žádosti o podporu slouží k:

 • Vzájemnému pochopení a objasnění jednotlivých částí Vašeho projektu
 • Zodpovězení otázek týkajících se např. pilotního testování, ověřování, evaluačních metod, systémových změn aj.
 • Získání Potvrzení o konzultaci, které je povinnou přílohou žádosti o podporu ve výzvách na soc. inovace. Získáte se na základě absolvování alespoň 1 konzultace

Důležité informace

 • Datum vyhlášení výzvy: 24. března 2023
 • Příjem projektových žádostí: do 31. 12. 2026
 • Minimální výše podpory: 1 000 000 Kč
 • Maximální výše podpory: 22 000 000 Kč
 • Délka projektů: až 36 měsíců
 • Konzultace: povinná
 • Typ výzvy: průběžná
 • Oficiální web výzvy: www.esfcr.cz/vyzva-051-opz-plus

Jak postupovat