Search
Close this search box.

Kompetenční centrum

Vize

Veřejná správa a veřejné služby dobře fungují. Problémy jsou řešeny včas a s ohledem na individuální potřeby. Výsledkem jsou spokojení občané i státní rozpočet.

Dlouhodobý cíl

Veřejná správa a veřejné služby přistupují k řešení potřeb občanů proklientsky, ve veřejné správě se využívají pilotáže a rychlé testování, sleduje se účinnost a efektivita, zjišťují se potřeby občanů, běžně se pro rozhodování využívá dostupná odborná evidence, veřejná správa je proaktivní a snaží se svými rozhodnutími předcházet eskalaci problémů.

Naše aktuální ambice

V rámci projektu Kompetenčního centra (zatím plánovaného do května 2023) chceme podpořit pozitivní změny ve veřejné správě a veřejných službách. Budeme intenzivněji spolupracovat s úředníky ze sociální oblastí a zapojíme i neziskové organizace.

Budeme se snažit podporovat motivaci a zvyšovat kompetence potřebné pro pilotování, vyhodnocování navrhovaných řešení, zjišťování potřeb klientů a zkoušení nových přístupů vycházející z dobré praxe z Česka i zahraničí. 

Budeme zvedat nová či přehlížená témata, sledovat trendy, posouvat diskuzi o sociální problematice a snižovat bariéry úspěšného uplatňování sociálních inovací. 

Na základě provedených kvalitativních rozhovorů a vlastních zkušeností se zaměříme na:

  • Podporu prevence vč. toho, jak předcházet prohlubování sociálních problémů 
  • Identifikaci bílých míst v systému a navrhování jejich řešení

 

Aktivity Kompetenčního centra jsou dle jejich zaměření rozděleny do tří linií na osvětovou, systémovou a konzultační. Nedílnou součástí je však také část seberozvojová; rozšiřovat své znalosti a kompetence potřebujeme i na oddělení sociálních inovací. 

 

Linie osvětová – Zvyšujeme povědomí o tom, jak poskytovat skvělé služby ve veřejné správě

Co děláme

Přinášíme příklady toho, jak lze nově přistupovat k problémům a řešením, včetně inspirace ze zahraničí (prostřednictvím podcastu/blogu/rozhovorů/webu).

Pro koho 

Úředníky/neziskovky nakloněné sociálním inovacím, kteří si chtějí rozšířit obzory a pro ty, kteří jsou zásadní pro systémové změny. 

Proč 

Abychom posílili znalosti v oblasti sociálních inovací, povzbudili a ukázali, že jde dělat věci jinak a efektivněji.  

Linie systémová – Propojujeme aktéry k systémovým řešením 

Co děláme

Facilitujeme setkávání a debatu nad složitými životními situacemi konkrétních lidí, které ukazují na nefunkční nastavení systému. S využitím inovačních metod hledáme společně vhodná řešení, testujeme, zároveň tím nenásilně zvyšujeme kompetence účastníků v inovačních metodách. 

Pro koho

Relevantní aktéři, kteří mají reálnou možnost a vůli změnit nastavený systém (např. v případě inovací azylových domů bychom rádi společně pracovali s řediteli a zaměstnanci azylových domů, zástupci sociálních odborů krajů/měst a zástupci věcné sekce z MPSV).  

Proč

Abychom propojili často nespolupracující složky systému, pomocí inovativních metod je přivedli ke společnému pohledu na věc a jiným než klasickým způsobům řešení problémů, případně pomohli připravit projekty do OPZ+, v nichž by se nový způsob řešení mohl více otestoval. Cílem je udělat první kroky, které mohou vyústit v systémovou změnu.

Linie konzultační – Pomáháme při tvorbě nových řešení a přístupů

Co děláme

Konzultujeme s úředníky/neziskovkami jejich konkrétní problémy a nápady. Zajišťujeme experty, kteří umí poradit a nasměrovat. 

Pro koho 

Úředníci/neziskovky, nejdříve ti, se kterými máme navázanou spolupráci (z projektů a rozhovorů), následně další, kteří se zapojí do aktivit CC. 

Proč

Abychom rozšířili inovační dovednosti, pomohli v počátečním rozjezdu rychlým nasměrováním nebo propojením s experty, kteří by za standardních podmínek nebyli snadno dostupní (finance, zdlouhavá výběrová řízení).