Search
Close this search box.

Realizační fáze šíření

Pokud jste realizovali projekt v inkubační výzvě na šíření, prakticky jste si vyzkoušeli a otestovali část daného přístupu či know-how a již víte, že spolupráce se zapojenými organizacemi je funkčně nastavená a připravená pro samotnou realizaci, pak je výzva Realizační fáze šíření určená právě pro vás. Výzva je vhodná i pro realizátory, kteří prošli inkubační či realizační výzvou na vývoj řešení. 

Pro Realizační fázi šíření je klíčové:

Konzultace před podáním žádosti o podporu slouží k:

 • Vzájemnému pochopení a objasnění
 • Zodpovězení otázek týkajících se např. pilotního testování, ověřování, evaluačních metod, systémových změn aj.
 • Získání Potvrzení o konzultaci – potvrzení je povinnou přílohou žádosti o podporu ve výzvách na sociální inovace a získává se na základě absolvování alespoň jedné konzultace

Důležité informace

 • Datum vyhlášení výzvy: 22. března 2023
 • Příjem projektových žádostí: do 31. 12. 2026
 • Minimální výše podpory: 1 000 000 Kč
 • Maximální výše podpory: 12 500 000 Kč
 • Délka projektů: až 30 měsíců
 • Konzultace: povinná
 • Typ výzvy: průběžná
 • Oficiální web výzvy: www.esfcr.cz/vyzva-050-opz-plus

Jak postupovat

Poslechněte si podcast o Realizační výzvě šíření