Tereza Kosnarová

tereza kosnarova

Kontaktní e-mail:
ter.kosnarova@gmail.com

Telefon:
775 075 994

Odkazy (web, LinkedIn, FB, atd.):

Projekty podpořené v rámci sociálních inovací, na kterých jsem pracovala:

 • Pacientská organizace Alsa, z.s.
  S organizací ALSA spolupracuji jako designérka služby v rámci inkubační fáze vývoje řešení, které je zaměřené na zkvalitnění života pacientů s ALS (Amyotrofická laterální skleróza) a jejich rodin a na zpřístupnění veřejně dostupných zdravotních a sociálních služeb.

 • Orgainzace Sovia / Mám rozsudek a co dál? 
  Projekt je zaměřen na cílovou skupinu osob odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody v období před nástupem do vězení a na odborníky, kteří jim poskytují nebo budou poskytovat pomoc. V průběhu projektu jsem připravovala a facilitovala designové workshopy, jejichž cílem bylo zmapovat potřeby aktérů a navrhnout navazující uživatelský výzkum. 

Témata, která mě zajímají nebo s nimi mám zkušenost:

Provádím designéry a sociální inovátory na cestě k tvorbě přístupných a smysluplných služeb.

Mé kompetence:

 • Strategický design
 • přístupné služby
 • inkluzivní a participativní design 
 • řízení a plánování projektů v oblasti designu a výzkumu 
 • realizace výzkumu
 • facilitace workshopů

Své designové kompetence využívám pro návrh služeb, které podporují udržitelnost, rovnoprávnost a inkluzi ve společnosti. Vyhledávám projekty, které se věnují znevýhodněným a vyloučeným skupinám. 

V roce 2024 jsem se stala certifikovaným specialistou na téma přístupnosti služeb (Certified Professional in Accessibility Core Competencies – CPACC).

DALŠÍ EXPERTI

Petra Kutálková
Petra Kutálková
žena, lucie jungwiertová
Lucie Jungwiertová
female-icon
Markéta Nekolová
LM profilovka - Leona Doleckova
Leona Masare
portret-cropped - Erik Vaněk
Erik Vaněk
Koudela_profile - Jan Koudela
Jan Koudela
portret 2024_2
Terezie Lokšová
7 - Roman Hřebecký
Roman Hřebecký
Pábení
Pábení s.r.o.
govlab
Govlab s.r.o.