Leona Masare

Kontaktní e-mail:
dolleona@gmail.com

Odkazy (web, LinkedIn, FB, atd.):

Projekty podpořené v rámci sociálních inovací, na kterých jsem pracovala:

 • Organizace ČSAP (Česká společnost AIDS pomoc). Trvání spolupráce: 2020–2022.
  • CÍL PROJEKTU: Vytvořit ambulantní službu, která bude flexibilně reagovat na potřeby HIV pozitivních a jejich blízkého okolí. A to prostřednictvím poradenských, zdravotních, terapeutických a jinak podpůrných aktivit.
  • Léčba HIV pokročila, cílem podpory proto už není důstojné a klidné dožití, ale udržitelnost životní úrovně nebo návrat k normálu.
 • Organizace Mila. Trvání projektu/spolupráce: 2023 leden–prosinec.
  • CÍL PROJEKTU: Navrhnout řešení nebo opatření, která pomohou zlepšit podmínky pro výkon pečovatelské profese v domovech pro seniory a seniory se zvláštním režimem. Tento problém je jedním z důvodů, proč se domovy potýkají s nedostatkem pečovatelů. Potřeba pečovatelů přitom do budoucna ještě poroste spolu s tím, jak stárne populace v ČR.
 • Organizace HOST. Trvání spolupráce: 2024 leden–současnost.
  • CÍL PROJEKTU: Zprostředkovat srozumitelné a včasné informace o možnostech podpory rodinám, kde je potenciální riziko ohrožení dítěte & stabilního rodinného života.
  • V současnosti jsou primární cílovou skupinou HOSTu rodiny, které se už nachází v krizi. Projekt chce rozšířit cílovou skupinu HOSTu o rodiny, které v daný moment ještě mají vlastní kapacity a zdroje na stabilizaci, případně zlepšení vlastní situace a nabídnout jim účinnou preventivní spolupráci.

Témata, která mě zajímají nebo s nimi mám zkušenost:

 • Human Centered Design & Design Thinking:
  • Více než 10 let se věnuji HCD/DT. Baví mě rozmanitost témat a zkoumání potřeb a životních stylů lidí.
  • Umím poradit/pomoci s realizací celého metodického postupu od myšlenky až po fungující službu.
 • Jak vhodně adaptovat HCD/DT metodiku a inovační proces na realitu organizace, se kterou spolupracuji – tak aby finální navržené řešení bylo realizovatelné a udržitelné:
  • Respekt ke znalostem a dosavadním postupům organizace.
  • Inovační proces jako řízení změny v organizaci.
 • Trendy a inovace ve společnosti:
  • Jejich šíření a přijímání jednotlivci a společností. Pozitivní/negativní dopady.
  • Radikální vs. Inkrementální inovace.
  • Co je potřeba skutečně inovovat a co pouze opravit/zlepšit („back to basics“).
 • Etnografie, antropologie, mezikulturní vzdělávání.
 • Globální spojitosti.
 • Udržitelný rozvoj. Udržitelný životní styl.
 • Rozvojová a humanitární spolupráce. Lidská práva.
 • Kultura a umění.
 • Architektura.

DALŠÍ EXPERTI

tereza kosnarova
Tereza Kosnarová
Petra Kutálková
Petra Kutálková
žena, lucie jungwiertová
Lucie Jungwiertová
female-icon
Markéta Nekolová
portret-cropped - Erik Vaněk
Erik Vaněk
Koudela_profile - Jan Koudela
Jan Koudela
portret 2024_2
Terezie Lokšová
7 - Roman Hřebecký
Roman Hřebecký
Pábení
Pábení s.r.o.
govlab
Govlab s.r.o.