Search
Close this search box.

Seznam výzev

Seznam inovačních výzev v OPZ+

Inkubační fáze

Inkubační fáze je prostor pro ponoření se do problému, porozumění jeho hlavním příčinám, získání co nejvíce informací o vašich klientech a možnosti vyzkoušet, zda se vaše řešení opravdu potkává s jejich problémy.

Vývoj řešení

Inkubační fáze

Šíření (70)

Inkubační fáze
Do výzvy na šíření hledáme organizace s prověřeným know-how nebo přístupem, který je vhodný šířit mezi další organizace a pomáhat tak jejich klientům.
Více zde

Co můžete v projektech dělat

Vývoj řešení:
 • Poznání skutečného problému a potřeb cílové skupiny
 • Navázání spolupráce se všemi důležitými aktéry
 • Testování možných řešení problému
 • Vyhodnocování
 • Rozvoj kapacit příjemce a partnerů
Šíření:
 • Zjištění poptávky organizací po změně
 • Navázání důvěry a pevné spolupráce s organizacemi
 • Zjištění potřeb zaměstnanců a klientů organizací
 • Testování předávaného know-how v praxi
 • Příprava vyhodnocení změn v organizacích

Důležité informace

Vývoj řešení:
 • Datum vyhlášení výzvy: 13. září 2022
 • Příjem projektových žádostí: Ukončeno
 • Minimální výše podpory: 300 000 Kč
 • Maximální výše podpory: 2 400 000 Kč
 • Maximální délka projektů: 14 měsíců
 • Konzultace: povinná
 • Typ výzvy: průběžná
Šíření:
 • Datum vyhlášení výzvy: 27. září 2023
 • Příjem projektových žádostí: do 31. 12. 2026
 • Minimální výše podpory: 300 000 Kč
 • Maximální výše podpory: 1 500 000 Kč
 • Maximální délka projektů: 14 měsíců
 • Konzultace: povinná
 • Typ výzvy: průběžná

Sociální inovace pro budoucnost

Výzva Sociální inovace pro budoucnost vám umožní udělat zásadní změny, zaměřit se na prevenci a přemýšlet o budoucím vývoji společnosti.

Sociální inovace pro budoucnost

Výzva je určena všem, kteří se chtějí dostat hlouběji pod povrch zásadních sociálních problémů a jejich příčin, vnímají problémy v širších souvislostech a chtějí problémům raději předcházet, než řešit jejich dopady.
Více zde

Stručné informace k výzvě

Co můžete v projektech dělat
 • Hluboké zjišťování potřeb a postojů všech relevantních aktérů
 • Prohlubování znalostí o problému, jeho možných řešení a budoucím vývoj
 • Vývoj a testování možných řešení
 • Spolupráce a spolutvorba s aktéry

Důležité informace

 • Datum vyhlášení výzvy: 29. září 2023
 • Příjem projektových žádostí: do 31. 12. 2026
 • Minimální výše podpory: 300 000 Kč
 • Maximální výše podpory: 3 500 000 Kč
 • Maximální délka projektů: až 30 měsíců
 • Konzultace: povinná
 • Typ výzvy: průběžná

Realizační fáze

Realizační fáze bude zaměřena na předávání know-how spolupracujícím organizacím a vyhodnocení přínosu zaváděných změn pro organizace a jejich klienty.

Vývoj řešení (51)

Realizační fáze
Realizační fáze vývoje řešení je zaměřená na dopracování a ověření řešení. Výzva vám umožní prokázat, zda vaše řešení opravdu funguje a ukázat jeho přínos.
Více zde

Šíření (50)

Realizační fáze
Realizační fáze šíření bude zaměřena na předávání know-how spolupracujícím organizacím a vyhodnocení přínosu zaváděných změn pro organizace a jejich klienty.
Více zde

Co můžete v projektech dělat

Vývoj řešení:
 • Prototypování, testování a vývoj nového řešení
 • Pilotování řešení na více uživatelích
 • Evaluace (procesní a dopadové vyhodnocení)
 • Advokační práce
Šíření:
 • Předávání know-how a realizace změn v organizacích
 • Průběžná úprava způsobu předávání know-how na základě potřeb organizací
 • Vyhodnocení vlivu změn na organizace a jejich klienty
 • Podpora spolupráce mezi organizacemi (síťování)
 • Nastavení udržení změn po konci projektu

Důležité informace

Vývoj řešení:
 • Datum vyhlášení výzvy: 24. března 2023
 • Příjem projektových žádostí: do 31. 12. 2026
 • Minimální výše podpory: 1 000 000 Kč
 • Maximální výše podpory: 22 000 000 Kč
 • Maximální délka projektů: až 36 měsíců
 • Konzultace: povinná
 • Typ výzvy: průběžná
Šíření:
 • Datum vyhlášení výzvy: 22. března 2023
 • Příjem projektových žádostí: do 31. 12. 2026
 • Minimální výše podpory: 1 000 000 Kč
 • Maximální výše podpory: 12 500 000 Kč
 • Maximální délka projektů: až 30 měsíců
 • Konzultace: povinná
 • Typ výzvy: průběžná

Podcast Ministerský jednorožec o výzvách