ForSI – výstupy projektu

V následujícím blogu se seznámíte s výstupy projektu ForSI, jde o třetí díl blogu, ve kterém se věnujeme foresightu a projektu ForSI. V prvním díle naleznete základní informace o projektu ForSI a foresightu, druhý díl se věnuje foresightovým metodám, které jsme použili pro hledání tzv. sociálních časovaných bomb.

Sociální inovace pro budoucnost

Hlavním záměrem projektu ForSI bylo prozkoumání sociálních problémů s jejich přesahem do budoucna. Chtěli jsme tedy s nadsázkou odhalit časované bomby, které tikají, ale ještě nevybuchly. Nechtěli jsme ale mít pouze identifikované problémy a na ty upozorňovat nebo je dále hlouběji analyzovat, chtěli jsme jako oddělení tyto společenské problémy začít i řešit. Když projekt skončil a my měli identifikované sociální časované bomby, začali jsme přemýšlet jak tyto oblasti promítnou do našich výzev. 

Po týdnech příprav a přemýšlení nad tím, jak propojit výstupy ForSI a výzvu na sociální inovace, jsme 29. 9. 2023 vyhlásili výzvu Sociální inovace pro budoucnost. Tato výzva navazuje na identifikované sociální časované bomby, ze kterých vycházejí následující tematická zaměření projektů.

 • Zvyšující se výskyt duševních onemocnění
 • Růst pocitu nejistoty
 • Ztráta solidarity
 • Stárnutí populace
 • Posilování důvěry ve společnosti
 • Zvyšování sociálního kapitálu
 • Snižování osamělosti
 • Snižování předsudků ve společnosti 
 • Zkvalitňování veřejných služeb, aby odpovídaly potřebám občanů
 • Podpora neformální péče a pečujících osob

Pokud by vás témata zajímala blíže, můžete se podívat na podklady výzvy v sekci „Inspirace k tématům“.

Výzva podporuje projekty maximálně na 30 měsíců a s maximální alokací 3,5 mil. Kč, podpořeno bude pravděpodobně okolo 30 projektů.

SČB a Karty sociálních problémů

Hlavním výstupem samotného projektu jsou identifikované sociální časované bomby (v pracovní zkratce SČB). O tom, jak jsme k nim spolu s experty došli, se můžete dočíst v předchozím blogu. Celkem jsme identifikovali 15 SČB, které sloužily jako inspirace a zdroj při tvorbě výzvy Sociální inovace pro budoucnost. Hlavním podkladem pro identifikaci SČB byly karty sociálních problémů, tyto karty jsme nejprve vytvořili na základě rešerše a následně konzultovali s předními odborníky na sociální témata. V takto konzultované formě pak sloužily jako hlavní podklad pro práci v rámci celého projektu (zejména pro expertní foresightové workshopy) a jako samostatná sada karet jsou nyní také výstupem projektu. Stejně jako SČB jsou inspirací a podkladem pro projekty, které se budou chtít ucházet o podporu ve výzvě Sociální inovace pro budoucnost.

Identifikovány byly následné SČB:

 • Propad střední třídy do chudoby
 • Zvýšený výskyt duševních onemocnění
 • Dlouhodobá nezaměstnanost
 • Digitální zranitelnost
 • Nespravedlivá transformace
 • Růst pocitu nejistoty a ztráta solidarity
 • Digitální závislosti:
 • Dopady stárnutí populace
 • Velké majetkové nerovnosti a mezigenerační nízká mobilita
 • Nerovnosti ve vzdělání
 • Nízká podpora neformální péče a pečujících osob
 • Pracující chudoba
 • Násilí ve vztazích
 • Energetická chudoba
 • Integrace cizinců

Spolupráce s Katedrou veřejné

a sociální politiky FSV UK

Během projektu jsme nasbírali mnoho foresightových zkušeností z praxe. Nechceme, aby tyto zkušenosti z foresightu jako veřejně politického nástroje zůstaly jen u nás na oddělení, proto jsme se domluvili s Katedrou veřejné a sociální politiky FSV UK na otevření vysokoškolského kurzu. Magisterský kurz Sociální inovace ve veřejné správě: foresight na budoucí sociální problémy a jejich řešení studenty seznámí s metodou foresightu, která bude doplněna o naše zkušenosti z projektu ForSI, dále si studenti vyzkouší foresightové techniky (analýza megatrendů a scénářování) a na závěr kurzu zkusí vymyslet projekt, který reaguje na budoucí sociální problém. Projekt budou předkládat v oficiálních formulářích MPSV a jejich záměry bude hodnotit komise. Kurz povedeme my z oddělení sociálních inovací společně s kolegou z Českých priorit.

Foresightu a projektu ForSI se věnuje i rozhovor s Andreou Vuovou a Alexem Reznikowem v našem podcastu:

Úvodní obrázek: DALL-E

Sdílet:

DALŠÍ TÉMATA