ForSI – úvod do foresightu

O foresightu víme na oddělení sociálních inovací už delší dobu. Znali jsme ho ale mnoho let pouze teoreticky a dalo by se říct, že tak trochu z povzdálí. S touto metodou jsme se setkávali v učebnicích veřejné politiky nebo v odborné literatuře jako například ve Slepých skvrnách od Daniela Prokopa nebo v knize Superprognózy od Philipa E. Tetlocka. Foresight je ve světě běžně používanou metodou veřejné politiky, proto jsme i my na oddělení sociálních inovací chtěli získat její praktickou znalost. To nám umožnil grant od Evropské komise na Kompetenční centrum pro sociální inovace a na začátku roku 2023 jsme se pustili společně s think-tankem České priority do projektu ForSI.

Co je to foresight?

Foresight je nástroj, který umožňuje odhalit budoucí výzvy a příležitosti. Mezi výsledky foresightu například patří analýzy trendů, predikce a scénáře budoucího vývoje. Ty se ve státní správě používají zejména ve strategické práci, prioritizaci či posuzování dopadů veřejných politik.

Foresight využívá soubor kvalitativních metod (např. expertní panely, rozhovory) i kvantitativních metod (modelování, extrapolace), které jsou obvykle založené na odborné či veřejné participaci.

Více o foresightu naleznete například na webu Českých priorit,v jejich Metodické příručce a nebo na krátkém videu.

Projekt ForSI

Samotný projekt ForSI byl v mnoha věcech nestandardní, vycházelo to ale z našich očekávání. Prvním byla naše potřeba odhalovat sociální problémy dříve než se stanou a umět tak lépe a preventivněji zaměřovat naši činnost zejména pomocí nastavení sociálně inovačních výzev. Druhým očekáváním bylo dobře porozumět foresightu a také se tuto metodu alespoň na základní úrovni naučit. Chtěli jsme se proto vyvarovat klasickému formátu zakázky, kdy dodavatel dodá výstupy na naše zadání. Tímto způsobem bychom totiž dokázali naplnit pouze zmíněné první očekávání. Naše dohoda s Českými prioritami tedy byla taková, že s nimi budeme na projektu aktivně spolupracovat ve všech jeho fázích. Díky tomu jsme si na konci projektu:

 • osvojili foresightové metody (ForSI blog 2)
 • dobře jsme rozumněli výstupům projektu (ForSI blog 3)
 • získali jsme síť odborníků, kteří na ForSI aktivně spolupracovali
 • rozumíme procesu celého projektu od začátku do konce

Jak vypadal projekt ForSI

z pohledu čísel?

Na projektu jsme pracovali celkem 4 měsíce, od 1. 1. 2023 do 30. 4. 2023. Z Českých priorit se na projektu podíleli 4 výzkumníci, z oddělení sociálních inovací 3 lidé.

Průběžně jsme pracovali s 8 experty napříč tematickými oblastmi, byli to naši ÚZE, tedy Úzce Zapojení Experti. Dále bylo provedeno 15 hloubkových (foresightových) rozhovorů s 15 experty z různých oblastí, na základě kterých vznikly karty společenských problémů. Proběhly 2 foresightové workshopy, kterých se zúčastnilo 28 expertů z různých oblastí.

V rámci projektu vzniklo 62 karet společenských problémů a výstupem bylo 16 sociálních časovaných bomb a 28 průřezových témat.

 • 4 měsíce (leden 2023 až duben 2023)
 • 8 úzce spolupracujících expertů
 • 15 hloubkových rozhovorů s experty na konkrétní témata
 • 2 foresightové WS 
 • 28 expertů účastnících se WS
 • 62 karet společenských problémů
 • 16 sociálních časovaných bomb 
 • 28 průřezových témat

Kde se foresight používá

První využívání strategického foresightu se datuje do 50. let, v think-tanku RAND Corporation, který založilo po druhé světové americké letectvo. Vojenští stratégové tehdy čelili změnám a nejistotě v podobě hrozby jaderné války a v tomto prostředí byli vedeni k plánování a využívání budoucích scénářů ve vojenských strategiích.

Foresight se využívá ale i v soukromé sféře, typickým příkladem může být bankovnictví a pojišťovnictví, např. při tvorbě podnikové strategie, posuzování finančních investic do začínajících podniků, fúzí a akvizic. Dále je foresight nástrojem i ve významných technologických a designových organizacích a také v energetickém sektoru.

Ve světě je foresight je využíván jako běžný nástroj veřejných politik, a bývá hlavní náplní některých vládních institucí. Příkladem zemí, kde se foresight využívá mohou být Velká Británie, Španělsko, Finsko nebo Německo

Už i v České republice začínají veřejné instituce využívat foresight, zároveň také budují prostředí pro jeho využívání. Technologické centrum Praha podporuje projekty, kde foresight využívají, hezkým příkladem je Strategické plánování rozvoje Hasičského záchranného sboru ČR. Další instituce, která se foresightu věnuje, je Česká informační agentura životního prostředí, která v projektu SEEPIA sleduje pomocí foresightu trendy v oblasti životního prostředí. Foresightové metody využilo i ministerstvo životního prostředí při aktualizaci Strategie 2030.

Toto je první blog o ForSI z třídílné série. V druhém blogu budou popsané foresightové metody, které jsme v rámci projektu použili. Třetí blog se bude zaměřovat na výstupy projektu a jejich využití.

Foresightu a projektu ForSI se věnuje i rozhovor s Andreou Vuovou a Alexem Reznikowem v našem podcastu:

Zdroje:

Metodická příručka Českých priorit: https://www.ceskepriority.cz/files/metodicka-prirucka.pdf

The European Strategy and Policy Analysis System: https://espas.eu/ 

Foresight v české veřejné správě a zahraničí: https://www.ceskepriority.cz/files/institucionalizace-foresightu-zahranicni-zkusenosti-a-implementace-v-cesku.pdf

Úvodní obrázek: Archiv oddělení Sociálních inovací

Sdílet:

DALŠÍ TÉMATA