Projekty

OPZ

Zmírnění diskriminace a stigma v životech osob s epilepsií

Společnost E je nezisková organizace, která od roku 1990 podporuje osoby s epilepsií a jejich blízké s celorepublikovou působností. Hlavním cílem je co nejlepší začlenění osob s epilepsií do života a do společnosti. Většina lidí by s epilepsií dokázala žít tak, jak je to běžné pro jejich vrstevníky, často však naráží na bariéry v zaměstnání a mezilidských vztazích, které jim jejich úsilí výrazně komplikují.  Společnost E lidem s epilepsií dodává sílu vypořádat se s těmito překážkami a boří také mýty, které epilepsii provází. Snaží se, aby lidé nacházeli přirozenou podporu u svých blízkých, přátel, sousedů a ostatních osob, nejen u odborníků. Mnohdy ale očekávaný efekt nenastává, případně dopad na cílovou skupinu není tak velký, jak se čekalo. Neustále se zde naráží na diskriminaci a předsudky, které poskytované služby nezasáhly a neeliminovaly. Cílem projektu je najít novou formu poskytovaných služeb, které přispějí k odstranění předsudků o epilepsii a o lidech s epilepsií ve společnosti. Projekt se primárně zaměřuje na oblast zaměstnávání, která je lidmi s epilepsií vnímána jako nejvíce problematická. Podaří-li se zlepšit jejich život  v zaměstnání/na trhu práce, sekundárně se může dařit eliminace jejich sebestigmatizace a sebepřijetí. Prostřednictvím metody Human centered design (HCD) došlo k nastavení spolupráce multidisciplinárního týmu. Ze sedmi navržených prototypů služby byl po společném brainstormingu definován produkt, který vznikl propojením tří z těchto prototypů (vlastní medium, portfolio a informační rozcestník vč. vzdělávání lidí s epilepsií). Výsledkem je vznik webového portálu Epizóna, skrze který budou předávány informace s tématikou epilepsie a budou šířeny příklady dobré praxe.