Projekty

OPZ

Cesta ke změně – zefektivnění podpory rodičům, dětem a mladým dospělým v krizové či dlouhodobě obtížné životní situaci

SKP-CENTRUM (dále jen SKP) se společně s organizací DaR – Centrum pro dítě a rodinu (dále jen DaR) ve svém projektu zaměřují na rozvoj vybraných tří sociálních služeb:
– MDŽ – městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi
– DPC –  dům na půli cesty
– SAS – sociálně aktivizační služba.
Všechny služby mají společnou oblast svého zaměření, a to podporu rodičů, dětí a mladých dospělých v krizové či dlouhodobě obtížné životní situaci. Klienti všech výše uvedených služeb jsou velmi často také v některém období života klienty OSPOD. Dle zkušeností pracovníků SKP a DaRu se problémy opakují v několika generacích. Děti vyrůstající v ústavní péči popř. v dysfunkční rodině, která využívá opakovaně sociálních služeb vč. služby azylového domu, jsou ohroženy tím, že budou podobný způsob života opakovat a opět v dospělosti využívat podobného typu služeb. Současné nastavení podpory v tomto typu sociálních služeb tedy není dostatečně efektivní a nedokáže zajistit přerušení „začarovaného kruhu“.

Cílem projektu je zlepšení těchto sociálních služeb tak, aby klienti dané služby již nepotřebovali, tj. aby se do nich opětovně nevraceli či nezůstávali zacykleni napříč službami. Organizace hledá cestu, jak nejúčinněji podpořit změnu v životě klienta a to na základě analýzy příčin, které vedou k opakovanému selhávání klientů v běžném životě.