Projekty

OPZ

Začít znovu

Unie porodních asistentek (dále jen UNIPA) je profesní organizací porodních asistentek a studentek porodní asistence. Podílí se na rozvoji oboru porodní asistence a přispívá ke zkvalitnění péče o ženu a dítě. Poskytuje odbornou podporu porodním asistentkám a informační a poradenský servis těhotným ženám a jejich rodinám.

Vizí UNIPY je, aby se každá rodina, které zemřelo dítě v období kolem porodu a prošla si tedy tzv. perinatální ztrátou, mohla pomocí kvalitní podpory a péče (nejen klasické zdravotní péče, ale i péče o emocionální, duševní a duchovní potřeby) lépe vyrovnat s dopady této ztráty. Ve svém projektu UNIPA cílí na zlepšení péče o rodiny zasažené perinatální ztrátou a to skrze podporu zdravotníků a zdravotnic či dalších pečujících osob, které se ve své práci s těmito případy potkávají. 

Ve spolupráci s porodními asistentkami, neziskovými organizacemi zabývajícími se perinatální ztrátou a rodinami, které si ztrátou dítěte prošly, vznikl webový portál www.perinatalniztrata.cz. Pro zdravotníky a pečující profese jsou na webu k nalezení praktické informace ohledně doporučených postupů, jak pečovat o zasaženou rodinu, jak a kde se v dané oblasti vzdělávat či jak o sebe pečovat, aby i nadále dokázali nabídnout dobrou pomoc druhým. Rodiny zde naleznou praktické informace, databázi knih, kontakty na terapeuty či organizace, které nabízejí pomoc.  Součástí webu je pak informační linka k perinatální ztrátě pro zdravotnické a pečující profese, kam se však mohou obrátit pro radu i rodiče.