Projekty

OPZ

Sousedé 83

Nezisková organizace Šance P.R.O. pomáhá lidem s trestní minulostí. Usiluje o snižování rizika sociálního vyloučení osob opouštějících výkon trestu odnětí svobody (dále VTOS) a jejich rodin, úspěšné začlenění klientů do společnosti a předcházení recidivě osob propuštěných z VTOS. Lidem s trestní minulostí poskytuje programy jako je sociální poradenství, právní pomoc, ubytování, vzdělávací programy, odborné kurzy, především je však zaměstnává ve věznici a následně i na svobodě.

Svou činnost zaměřuje mimo jiné i na zlepšení vztahu veřejnosti, institucí a zaměstnavatelů k těmto znevýhodněným skupinám osob. Inovací služby chtějí dosáhnout integrace co nejvyššího počtu klientů do společnosti, pomoci jim nalézt legální zaměstnání a zabránit recidivě. Tým cítí potřebu přistupovat ke klientům více individuálně než doposud, kdy převládá spíše přístup normativní. Díky porozumění jejich potřebám  vzniká služba tzv. “na míru”, která se jim bude pružně přizpůsobovat.  Za pomoci průvodce změnou zavedli do svých služeb case management. Ve svých dvou týmech, tzv. “vnitřní” (pracující uvnitř věznice) a “vnější”(pracující s klienty na svobodě), má každý klient svého patrona. Patroni se pravidelně scházejí, “na zdi” vizualizují situaci svých klientů a společně řeší jejich progres. Službu dále chtějí doplnit i tím, že se zaměří více na rodiny a děti odsouzených s cílem vytvořit kolem klienta síť, kterou pomohou nastavit tak, aby klienta podporovala. Cílem je, aby se klienti osamostatňovali a zařazovali do fungujících komunit pomocí volnočasových aktivit.