Projekty

OPZ

proFem 2.0 – analýza potřeb a nastavení služeb pro oběti sexuálního násilí

Nezisková organizace proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí (dále proFem) zajišťuje podporu a pomoc obětem domácího, sexuálního a jiných forem násilí. Na základě mapování, co v aktuálním nastavení služeb pro oběti sexuálního násilí funguje či nefunguje, se proFem ve svém projektu zaměřil na problém ztráty klientek po prvním kontaktu, nepochopení role sociálních pracovnic a předávání informací v týmu. 

Své služby vylepšuje na základě reálných potřeb obětí sexuálního násilí, svých klientek, pracovnic a odborníků, se kterými spolupracují. Profem neřeší jen zlepšování poskytovaných služeb, jeho ambicí je i změnit přístup institucí k obětem sexuálního násilí. Do situace obětí vstupuje řada aktérů, často se stává, že oběť musí svou výpověď opakovat vícekrát, dochází k sekundární viktimizaci. Proto Profem ve spolupráci se svým designérem navrhl parametry budoucího Centra pro oběti sexuálního násilí, kde by měla být klientům poskytnuta potřebná komplexní podpora (zdravotní, psychosociální, právní), a to od odborníků, kteří se problematikou sexuálního násilí zabývají, znají specifika obětí sexuálního násilí a jejich projevy a umí s nimi adekvátně pracovat.