Projekty

OPZ

Všechny obce mohou řešit bezdomovectví, když mají dobré rádce

Platforma pro sociální bydlení zastřešuje více než 100 organizací a odborníků a v posledních 4 letech se zaměřuje primárně na pomoc místním samosprávám a neziskovým organizacím s ukončováním bezdomovectví v regionech. Obcím poskytují zejména intenzivní individuální poradenství při tvorbě obecního integrovaného systému řešení bytové nouze. Součástí toho je pomoc při mapování stávající situace, koordinace sítě místních aktérů, pomoc při tvorbě koncepčních dokumentů, konzultace při nastavení sociální práce doprovázející ohrožené nájemníky sociálních bytů a vyhodnocování funkčnosti celého systému a jednotlivých programů zabydlování.

Poskytované služby jsou relativně úzce zaměřené a tím vysokoprahové, jsou určeny primárně pro průkopnické obce s vysokými kapacitami zdrojů i kompetencí a velkou politickou vůlí výrazně měnit přístup k řešení bytové nouze. V kontrastu s dosavadní praxí Platformy a některých dalších institucí se poradenství v projektu orientuje ne na obce motivované a spolupracující, ale naopak na ty, kde se situace dlouhodobě nelepší a snaha o spolupráci již vícekrát ztroskotala.

Jedním z měst, kam se Platformě před projektem nedařilo dostat je město Ústí nad Labem. V projektu se zaměřuje na hlubší analýzu místních potřeb města, bariéry, ale také na slabé stránky svých dosavadních služeb, vývoj služby nové i reformu služeb stávajících dle principů HCD. V Ústí nad Labem se tak podíleli na založení Fondu dostupného bydlení. Fond díky darům a půjčkám kupuje byty, které pak pronajímá sociálně slabým. Z vybraného nájemného půjčku vrací i s úrokem.