Projekty

OPZ

Parafilik

Znásilnění, donucení k sexuálním aktivitám a sexuální zneužití dítěte patří k závažným problémům společnosti, které jsou protizákonné a trestné. V celosvětovém měřítku proto funguje řada programů prevence sexuální delikvence zaměřených na osoby, které tuto trestnou činnost již spáchaly. V současné době se však přesouvá pozornost společnosti na tzv. programy primární prevence, které se sexuální delikvenci snaží předcházet. Osobám s poruchou sexuální preference, tzv. parafilikům je v takových případech poskytnuta adekvátní terapie, která vede k snížení pravděpodobnosti spáchání sexuálně motivovaného trestného činu. V ČR propracované programy primární prevence pro osoby s parafilní preferencí zatím chybí a opatření se zaměřují až na pachatele sexuálních trestných činů. Bariérou ve vyhledávání preventivní pomoci je i oprávněná obava ze stigmatizace nejen ze strany majoritní veřejnosti, ale často i od odborníků.

Projekt Parafilik reaguje na tyto skutečnosti a jeho cílem je systémové řešení v podobě včasné intervence, kdy jsou cílové skupině poskytnuty edukační a poradensko-terapeutické anonymní a bezplatné služby. V projektu je vytvořen terapeutický tým, který prošel odborným výcvikem a absolvoval stáže u zahraničních organizací pracujících s touto cílovou skupinou. Dopady nového řešení jsou vyhodnocovány pomocí časového srovnání změn, jež nastaly u skupiny parafiliků, kterým byla poskytnuta podpůrná intervence a u skupiny nezapojené do projektu.