Projekty

OPZ

Chytrá péče – Zlínský kraj

Zlínský kraj se dlouhodobě potýká s nedostatečnou kapacitou pobytových služeb pro seniory a osoby vyžadující sociální a zdravotní péči, přičemž do budoucna se má podle Koncepce vývoje soc. služeb Zlínského kraje počet těchto osob neustále zvyšovat – do roku 2030 až o 30 %. Současně rostou náklady na pobytové služby a je nedostatek odborného personálu, který je velmi vytížen.

Zlínský kraj se proto s ČVUT rozhodl vyzkoušet, zda lze tento trend částečně zmírnit pomocí využívání asistivních technologií, které by umožnily prodloužit dobu setrvání klientů v domácím prostředí a snížit tlak na specializovaná pobytová zařízení. Zároveň projekt testuje, jaké technologie by bylo možné využít v pobytových zařízeních ke snížení pracovní zátěže personálu.  

V první fázi se testují senzory dostupné na trhu k monitorování tělesných funkcí, pohybu osoby v prostoru, pádů, čidla detekující rizikové situace jako kouř, náhlá změna pokojové teploty či jiné výrazné změny uvnitř sledovaného prostoru aj. Sesbíraná data ze senzorů jsou propojena do souhrnných přehledů, které poskytují odbornému personálu zásadní informace o stavu klienta. Průběžně jsou zjišťovány potřeby uživatelů a personálu a jejich praktické zkušenosti s využíváním a funkčností technologie, které jsou zohledněny při vývoji komplexního řešení s automatickým vyhodnocením dat a upozorňováním na rizikové situace.  

Očekávaným dopadem projektu je prodloužení doby, po kterou se podaří udržet kvalitu života a soběstačnost klientů v domácím prostředí a snížení poptávky po pobytových službách. Předpokládaná finanční úspora a snížení pracovní zátěže personálu v pobytových službách by měla vést k prostoru věnovat se odborným činnostem a sociálnímu kontaktu s klienty, což zvýší i kvalitu péče, ale i atraktivitu práce pro zaměstnance.