Projekty

OPZ

Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti

Poskytovatelé zdravotnických služeb v ČR využívají dobrovolnictví jen řídce (jen 129 z více než 20 000 poskytovatelů) a i tam, kde je využíváno, jde často spíše o dílčí činnosti vycházející z motivace dobrovolnických organizací nebo jednotlivých dobrovolníků s relativně omezeným dopadem. Zahraniční zkušenosti přitom ukazují, že kvalitně řízené programy dobrovolnictví (s vhodnou podporou dobrovolníků) mají jak zásadní přínosy pro pacienty a dobrovolníky samotné, tak snižují zátěž zdravotníků i dopady na celkovou kvalitu zdravotní péče.

Ministerstvo zdravotnictví se proto rozhodlo vytvořit a otestovat systém, jak podporovat zdravotnická zařízení při využívání dobrovolníků, aby byl využit plný potenciál, který dobrovolnictví může přinášet pro kvalitnější a efektivnější služby ve zdravotnictví. V projektu byla s využitím zahraničních zkušeností a praktických poznatků zpracována komplexní metodika, jak organizovat, rozvíjet a vyhodnocovat dobrovolnické programy ve zdravotnických zařízení. Používání metodiky k rozvíjení dobrovolnických programů je pilotně testováno ve 13 zařízeních a budou vyhodnocovány přínosy pro pacienty, zdravotnická zařízení a další společenské aktéry.