Projekty

OPZ

Zůstat co nejdéle doma

Projekt pilotně testuje službu komplexní terénní podpory rodinám pečujícím o osobu s Alzheimerovou chorobou (ACH) nebo jiným typem demence. Tato služba pomáhá  podporovat schopnosti uživatelů a zároveň také odborné kompetence rodinných pečujících, čímž umožňuje lidem s ACH strávit co nejdelší dobu před přijetím do pobytové služby v domácím prostředí. Nosným prvkem projektu je zvýšení kompetencí pracovníků pečovatelské služby o specifickou odbornost, jak pracovat s lidmi s ACH, vnímat jejich potřeby a prostřednictvím aktivizačních činností (např. cvičení zaměřená na trénink kognitivních funkcí, procvičování paměti, logopedická cvičení nebo hraní společenských her se zjednodušenými pravidly) udržovat schopnosti a kvalitu života uživatele. Zároveň projekt usiluje o snížení zátěže pečujících rodinných příslušníků. Vyškolené pečovatelky s praktickými zkušenostmi s péčí o osoby s ACH mohou poskytnout služby v širším časovém rozsahu (např. i ve večerních hodinách), umí pečujícím poradit, jak optimálně postupovat ve standardních i rizikových situacích v péči o své blízké. Ze systémového hlediska zvýšení podílu péče v přirozeném domácím prostředí přináší značnou finanční úsporu (jak realizátor prokázal v předchozím projektu) oproti pobytovým službám a snižuje tlak na kapacitu specializovaných pobytových služeb nebo léčeben dlouhodobě nemocných. Projekt probíhá v Pardubickém kraji, nejdříve v Ústí nad Orlicí a poté v Chocni. Evaluace zjišťuje, zda klienti, jimž byla poskytnuta tato intervence, mohou zůstávat doma a nemusí nastoupit do pečovatelského domova. Dále je zjišťován vliv intervence na kvalitu života osob s ACH a také na samotné rodinné pečovatele. Výsledky jsou porovnávány s pečovatelským domovem v Přelouči, kde není intervence poskytována.