Projekty

OPZ

Podpora pozůstalých dětí a osvěta

Společnost Andělé Stromu života provozuje domácí hospic, který poskytuje své služby těžce nemocným pacientům tak, aby mohli strávit závěr života v rodinném kruhu, zachovali si svoji důstojnost a měli přístup k co nejkvalitnějším službám. Na základě své praxe pracovníci hospice vnímají, že je smrt a stáří stále tabu. Především děti a mladiství mají často zkreslené informace a při kontaktu se starými lidmi či se smrtí jsou zaskočeni a neví si rady, jak se zachovat. Realizátor  se tak rozhodl s tímto tématem pracovat a pomocí metody HCD vytvořit osvětový program pro žáky ohledně stáří, umírání a smrti. Kromě tohoto tématu se projekt též věnuje pozůstalým dětem a jejich citlivému zapojování zpět mezi kamarády a spolužáky.V rámci projektu byl vytvořen zážitkový program, se kterým příjemce navštěvuje školy a tábory pro děti. Zážitkový program obsahuje ukázku koloběhu života (např. úvodní scénu z filmu Vzhůru). Dále dětem umožní zažít, jak se cítí staří lidé pomocí obleků, které stěžují pohyb, nebo brýlí, které rozostřují vidění. Program je průběžně vyhodnocován dle  zpětných vazeb od dětí i  učitelů a na základě toho upravován tak, aby co nejvíce odpovídal jejich potřebám.

Projekt byl původně zaměřen především na děti, ale během realizace se ukázalo, že  i pedagogové potřebují být v těchto oblastech vzděláni a informováni, aby pak uměli sami vést své žáky. Na základě toho plánuje Strom života vyvinout výukový program i přímo pro ně.