Projekty

OPZ

Inovativní přístupy k podpoře ohrožených rodin s dětmi v Pardubickém kraji

Projekt Pardubického kraje (PK) se zaměřuje na transformaci orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Tento orgán (lidově “sociálka”) zastupuje zájmy dítěte v řízení, kde se rozhoduje o nezletilých, může se jednat o svěření do péče, určení výše výživného nebo upravení styku s rodiči. Hlavním cílem je transformovat OSPOD tak, aby svou činnost co nejvíce zaměřovaly na přímou práci s klienty a aby poskytované služby co nejvíce reagovaly na potřeby rodin s dětmi. Toto je možné při změně myšlení, přístupu k fungování a vize celé organizace. Projekt nezpochybňuje práci současných OSPOD, ale snaží se nalézt cesty, kterými mohou svým klientům lépe pomoci a lépe tak naplňovat obsah svého poslání.

Transformační aktivity probíhají na třech OSPOD v PK (Česká Třebová, Lanškroun, Žamberk) a také na krajském OSPOD, který je metodicky řídí. Změna tedy probíhá jak v terénu, tak i na systémové úrovni. Na každém OSPOD bude probíhat transformace jedné oblasti, konkrétně jde o oblast rozvodů, dále vyhodnocování případu, situace a rizik dítěte spolu s individuálním plánováním a téma postavení pracovníka OSPOD v systému. Organizace jsou propojené, spolupracují spolu a vzájemně se učí. Krajský OSPOD pak získané poznatky promítá do metodických podkladů. Díky projektu by měly OSPOD poskytovat individualizovanější služby a více přímé péče a to za stejné náklady jako před transformací. OSPOD se naučí vyhodnocovat efektivitu a účelnost svých služeb tak, aby snížily objem úkonů, které přímo nesměřují k jejich naplňování. Cílem realizátora je oslovovat i další OSPOD v rámci PK a přivést je rovněž na cestu transformace.