Search
Close this search box.

VÝZVY

Z Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+) bude možné žádat o finanční prostředky na projekty zaměřené na zlepšování kvality života lidí a přinášející nové nápady. Pojďme se společně podílet na rozvoji veřejných služeb, které jsou dostupné, finančně udržitelné a řeší problémy včas.

Pro organizace, kteří uvažují o tom, že by si podali inovační projekt, připravujeme výzvy, které nejsou vymezeny tematicky (např. dle problémových oblastí či cílových skupin), ale podle míry porozumění problému, potřebám cílové skupiny a fáze pokročilosti ve vývoji (inkubační a realizační fáze). Výzvy se liší také dle toho, zda je nutné řešení na daný problém teprve najít, nebo již funkční řešení existuje a je žádoucí ho šířit mezi další organizace (vývoj řešení či šíření). S detailní podobou výzev se můžete seznámit na následujících odkazech.

SCHÉMA VÝZEV V OPZ+