Projekty

OPZ

Vše se mění, my měníme služby

STŘEP od roku 1995 rozvíjí, poskytuje a prosazuje přístup sanace rodiny, jehož nedílnou součástí jsou sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a činnosti sociálně-právní ochrany dětí, podpora síťování a multidisciplinární spolupráce s různými organizacemi, pilotování inovativních postupů a systémové změny. STŘEP uvádí do praxe právo dětí spokojeně vyrůstat ve své vlastní rodině tak, že pomáhá jejím rodičům najít cesty, jak pro své děti vytvořit bezpečný a stabilní domov.

STŘEP ve své práci zachytil proměnu rodin v obtížných životních situacích, jejich nová očekávání a potřeby. Projekt Vše se mění, my měníme služby se proto zaměřuje na způsob, kterým STŘEP služby rodinám poskytuje. Díky vytvoření schématu průchodu službou si ujasnili, že začátek spolupráce s rodinami je komplikovaný s nejasným očekáváním rodin. Rodiny často nevědí, s čím by jim STŘEP mohl pomoci a jejich představy jsou praxi velmi vzdálené. Navázání oboustranné a otevřené spolupráce je ztíženo i dalším aktérem, kterým je OSPOD, jenž stojí na začátku celého procesu, protože převážně na jeho doporučení se rodiny do STŘEPu dostávají. OSPOD však nemá dostatek informací o poskytovaných službách. Na základě rozhovorů s pracovníky OSPOD a klienty STŘEPu je podpora zaměřena též na OSPOD, aby měl dostatek informací a konkrétní představu o službách, které STŘEP poskytuje a uměl je klientům dobře předat. Díky tomu by mělo dojít k rychlejšímu a lepšímu začátku poskytování služby a tím k dřívějšímu řešení problému rodin.