Projekty

OPZ

Systémové zavádění práce se sexualitou a vztahy v sociálních zařízeních

Freya se zabývá vzděláváním, poradenstvím a dalšími aktivitami v oblasti sexuality lidí se zdravotním postižením, seniorů a seniorek. Zaměřujeme se též na vzdělávání pomáhajících profesí a pečujících osob v této oblasti. Téma sexuality, které zahrnuje i vztahovou problematiku, rodičovství, informace o zneužívání a hranicích, je stále spíše tabuizováno. Lidé s mentálním či fyzickým  postižením žijící v zařízeních sociálních služeb mají omezený přístup k informacím a možnostem naplňovat svoje potřeby. Stejně tak chybí dostatek potřebných informací pečujícím osobám (opatrovníci, rodiče). Pracovníci  v pobytových sociálních službách jsou sice proškoleni, ale s tématem a zaváděním práce se sexualitou a vztahy se nijak dál nepracuje. Toto je velmi zásadní oblast pro řešení, neboť na přijetí tématu pracovníky následně závisí samotná praxe v zařízeních. Proto je hlavním cílem projektu zjištění, co by zařízením nejvíce pomohlo usnadnit tuto práci a komunikaci, co by potřebovali pracovníci, aby se nová služba vhodně a komplexně zavedla a měla tak dopad na samotné klienty. 

Freya si pro tento cíl vybrala pobytovou sociální službu pro lidi s mentálním postižením a  organizaci pracující s lidmi s fyzickým postižením. V obou zařízeních se zjišťují názory a potřeby všech cílových skupin. Na základě získaných poznatků budou vyspecifikovány oblasti, které jsou pro všechny zúčastněné důležité a budou navrhnuta možná řešení k testování. 

Součástí projektu je také redesign vzdělávacích kurzů, které Freya nabízí veřejnosti, aby lépe naplňovaly potřeby účastníků.