Projekty

OPZ

Sedmá odbornost

Centrum Paraple (dále jen CP) pomáhá lidem ochrnutým po poškození míchy přizpůsobit se nové životní situaci, zlepšit fyzický, psychický stav a dosáhnout co nejvyšší míry soběstačnosti a nezávislosti. Stěžejní nabízenou službou je pobytová sociální rehabilitace, jejímž cílem je pomáhat při návratu do běžného života a při rozvoji sebe sama. Služba nabízí komplexní činnosti a odbornou podporu multidisciplinárním týmem, avšak ne vždy vede klienty k potřebným změnám a stanoveným cílům. Pracovníci CP si tyto limity uvědomují a chtějí využít projekt ke zvýšení potenciálu služby sociální rehabilitace, aby co nejlépe reagovala na potřeby klienta a vedla k co nejvyšší možné míře samostatnosti. Základním cílem projektu je tedy inovace služby sociální rehabilitace, aby podpořila vlastní motivaci klientů, posílila jejich autonomii a odpovědnost za vlastní život. Z tohoto hlediska se tedy pracovníci CP zaměřili sběr potřebných dat od klientů a pracovníků. Metodou HCD pak nahlížejí na dosavadní procesy a nastavení sociální rehabilitace, a to  především v oblasti vstupu klienta do služby a individuálního plánování. Lze očekávat, že díky zaměření se na situaci klienta, jeho potřeby a očekávání povede služba k adresnějšímu nastavení a tím i maximálně možnému využití nabízených aktivit. V rámci kvalitativních změn se také pracuje na vztahu mezi pracovníky CP a klienty, který by měl být více založen na partnerství a respektování  klientovi odbornosti na svůj vlastní život a tím i vliv na samotný průběh služby. Společně se zaměřují na rozvoj směrem k tématům, která jsou pro klienta důležitá.