Projekty

OPZ

Pracovně rehabilitační střediska

Projekt cílí na zlepšení současného stavu v poskytování pracovně – rehabilitačních služeb ÚP ČR, kdy systém řadu osob míjí, není zcela dostupný a zprostředkování potřebných aktivit je zdlouhavé. Řešení tedy spočívá především v odstranění nedostatků k přístupu a zabezpečování pracovní rehabilitace, aby OZP získaly co nejdříve a v dostatečné kvalitě potřebnou podporu a vrátily se na trh práce. Ve třech městech (Chomutov, Pardubice, Brno) budou zřízena a pilotně testována pracovně rehabilitační střediska s multidisciplinárním týmem. Tato střediska budou aktivně vyhledávat OZP mimo evidenci úřadu práce, poskytovat pracovně – rehabilitační služby a zprostředkovávat služby návazné, a to v úzké spolupráci s místně příslušným ÚP. Na základě získaných poznatků bude vytvořena metodika s vymezenými standardy fungování (kapacitní možnosti, personální a technické zabezpečení, návaznost na zdravotní, školský a sociální systém) a podmínkami pro jejich zavedení. V rámci evaluace bude v porovnání s kontrolní skupinou ověřeno, zda v místech pilotního testování došlo k rozšíření a včasnému zapojení skupiny OZP do procesu pracovní rehabilitace, zda měl projekt dopad na získání a udržení zaměstnání OZP, jaká je finanční a administrativní efektivita řešení a jaké jsou podmínky udržitelnosti služby. Ve spolupráci s klíčovými stakeholdery MPSV, ÚP ČR, MZ, NRZP aj. budou výstupy konzultovány s cílem rozšíření dosavadních možností ÚP ČR v oblasti pracovní rehabilitace pro OZP a vznik celorepublikové sítě středisek.