Projekty

OPZ

Podpora preventivních programů v Ostravě

Hlavním cílem projektu je změna přístupu k preventivním programům (např. školní programy proti šikaně, nebo sociálně aktivizační služby) pro rodiny s dětmi na území města Ostravy a jejích satelitních území. Tato změna je provázaně vyvolávána ze dvou úrovní, jednak od organizací poskytujících prevenci, a také od Magistrátu města Ostravy, který prevenci financuje. U organizací v terénu je klíčové naučit se projektovat (vytvářet) a poté i realizovat programy a služby tak, aby měly prokazatelný preventivní účinek, předcházely sociálnímu selhávání a své výsledky byly schopny jasně doložit. Změna tak spočívá ve sledování své činnosti a umění si ji vyhodnotit, například formou rozhovorů s klienty, kteří již službou prošli. Na úrovni města Ostravy spočívá změna v tom, že se město dokáže naučit vyhodnocovat preventivní programy a služby a bude vědět, které z nich mají (a jaký) dopad na klienty, a které je tak vhodné podporovat. Významným efektem projektu jsou také finanční dopady. Díky předcházení negativním sociálním jevům pomocí dobře vybudovaných preventivních programů město ušetří náklady na drahé služby, které musí již vzniklé problémy řešit.