Projekty

OPZ

Namasté Care

Projekt Namasté Care řeší aktuální problém nárůstu počtu osob v pokročilé fázi Alzheimerovy choroby (ACH) a nedostupnosti odpovídající péče pro tyto osoby. Tato situace vede k nenaplňování základních lidských potřeb nemocných a formální i neformální pečovatelé jsou vystaveni neúměrné zátěži a hrozícímu vyhoření. Namasté Care je přístup/terapie přenesená ze zahraničí (USA). Jejím základem je laskavost a zpomalení při péči o nemocné, což přináší pozitivní účinek u osob s demencí (snížení úzkosti, neklidu, medikace) a zároveň poskytuje větší míru smysluplnosti a spokojenosti pečujícím. Cílem projektu je přizpůsobit přístup Namasté Care na podmínky České republiky a vytvořit metodiky pro jeho používání v pobytových zařízeních i neformálními pečovateli. Účinnost metody je ověřována prostřednictvím kontrafaktuální evaluace porovnávající dvě pobytová zařízení. Centrum péče Doubrava koncept Namasté Care zavádí do svého fungování a je tedy intervenční skupinou. Kontrolní skupinou je pražský Domov pro seniory Chodov, které poskytuje péči běžným způsobem. Dále jsou porovnávány dvě skupiny neformálních pečovatelů. Efekty Namasté care by se měly projevit u formálních a neformálních pečujících v oblastech zvýšení spokojenosti a snížení psychické zátěže a také u samotných klientů s ACH v oblasti zvýšení kvality života. Pokud bude účinnost metody Namasté Care úspěšně ověřena, realizátor se v advokační činnosti zaměří na zvýšení povědomí o této metodě mezi všemi relevantními stakeholdery tak, aby se stala doporučovaným přístupem v zařízeních pečujících o pacienty s demencí. V ideálním případě by mělo dojít k celkové změně pojetí pobytových zařízení v duchu Namasté Care, kdy je snahou managementu pečovat nejen o klienty, ale také o formální pečovatele, kteří pak mohou zažívat pocit smysluplnosti při péči o takto nemocné osoby.