Projekty

OPZ

Nábor pěstounů jako lepší sociální služba

Hledáme rodiče (dále jen HR) je organizace, která vznikla za účelem podpory oslovování a vyhledávání potenciálních pěstounů. Od roku 2012 vede kampaň Hledáme rodiče, jejímž cílem je vyhledávat vhodné adepty na náhradní rodiče, posilovat zájem a informovanost veřejnosti o pěstounství a zvyšovat tím reputaci pěstounů ve společnosti. Posláním organizace je umožnit deinstitucionalizaci péče o děti. Aby toho bylo možné dosáhnout, HR systematicky podporuje rozvoj pěstounské péče, konkrétně iniciační fázi, která zahrnuje oslovení široké veřejnosti s myšlenkou pěstounství. Aktuálně je ve všech krajích ČR nedostatek, nebo stagnující počet dlouhodobých nepříbuzenských pěstounů, kteří jsou pilířem náhradní rodinné péče. Dětí pro pěstounskou péči přibývá, ale počet potenciálních pěstounů spíše stagnuje.  Proto HR pomáhá a podporuje subjekty, které potenciální zájemce oslovují, aby iniciační fáze náboru byla co nejefektivnější. 

Cílem projektu je pomocí poznání perspektivy pěstounů zlepšovat vyhledávání zájemců a zjednodušit jejich následnou cestu k pěstounství. Projekt by měl přispět k tomu, aby byl v systému dostatečný počet pěstounů odpovídající potřebám dětí v evidenci. S využitím přístupu designu zaměřeného na člověka se HR snaží hledat příležitosti ke zlepšení systému pěstounské péče Pardubického kraje. Ve všech fázích designového procesu HR úzce spolupracuje se zástupci kraje, OSPOD na obcích, neziskovými organizacemi i samotnými pěstouny a zájemci o pěstounství. 

Projekt se rozvíjí ve třech liniích, z nichž nejpodstatnější je služba Pěstoun na drátě. Jedná se  o reálného pěstouna, který informuje zájemce o pěstounství o tom, jak ve skutečnosti v praxi pěstounství funguje.