Projekty

OPZ

Místa zblízka

Periferní oblasti ČR s horší dopravní dostupností a nízkým pokrytím služeb se potýkají s vysokou nezaměstnaností, závislostí na velkých centrech a s odlivem mladé populace do měst. Projekt ve čtyřech takto „znevýhodněných“ regionech – Ašsku, Lounsku, Sokolovsku a Podbořansku –  testuje, nakolik k řešení zmíněných problémů může přispět intenzivní rozvoj místní komunity. Projektový tým pozval experty (historik, geobotanik, architekt, sociální antropolog), kteří se přesunuli do vybraných lokalit a ve spolupráci s místními občany zmapovali nevyužívané potenciály daných lokalit (např. opomíjené historické a urbanistické památky, přírodní zajímavosti, podnikatelské příležitosti) ke zvýšení jejich atraktivity. Navazujícím krokem bylo zapojení aktivních místních občanů, podnikatelů a zástupců veřejné správy do přípravy dílčích projektů k praktickému využití lokálních zdrojů. Koordinaci aktivit má na starost terénní koordinátor (osoba ideálně pocházející z dané lokality), který podněcuje místní aktéry a vzájemně je propojuje ke spolupráci na rozvoji území. 

Důležitým prvkem je vzdělávání na míru – dle zjištěných potřeb jednotlivých aktérů jsou organizována školení, workshopy nebo individuální konzultace a poradenství přinášející chybějící kompetence, znalosti, praktické zkušenosti aj. V zájmu udržitelnosti projekt pomáhá posilovat kapacity pro komunitní koordinaci u neziskových organizací, místních akčních skupin, které by podpůrnou činnost v dané lokalitě následně měly převzít a realizovat bez projektové podpory.

Vyhodnocení projektu potvrzuje, že většina zapojených aktérů je výrazně lépe informovaná o zdrojích a příležitostech místa, kde žijí a pracují, a více motivovaná se dále rozvíjet, vzdělávat a zapojovat do lokálního dění.