Projekty

OPZ

MHMP – Sociální bydlení

Spolupráce Magistrátu hlavního města Prahy a městských částí v současnosti není dostatečná tak, aby uměla adekvátně pomoci svým občanům v bytové nouzi. Pokud se na ně občan obrátí s žádostí o pomoc, je poměrně častým jevem, že pro občana nemají řešení, které by odpovídalo jeho skutečným potřebám. V akutní bytové nouzi žije v současnosti v Praze okolo 10 tisíc domácností, což je nejvíce z celé ČR. Projekt na tyto problémy reaguje vytvořením tzv. integrovaného systému pomoci lidem v bytové nouzi. Ten má za cíl pomoci osobám, které se dostanou do bytové nouze, aby v ní byly co nejkratší dobu. Město bude schopné najít řešení maximálně odpovídající jejich potřebám, vrátit je zpátky do stabilizovaného standardního bydlení a systematicky předcházet akutní bytové nouzi. Na MHMP bude ustanoven tým pro koordinaci s městskými částmi, dalšími odbory magistrátu a neziskovým sektorem, díky níž budou mít lepší přehled o rozsahu a dynamice bytové nouze na území Prahy. Odpadne tak duplicita agend mnohdy zajišťovaných jak bytovým odborem magistrátu, tak jednotlivými městskými částmi. V rámci projektu zároveň bude otestováno několik inovativních nástrojů pro boj s bytovou nouzí (kontaktní místo pro bydlení, poradci pro nájemníky, městská nájemní agentura, sociální nadační fond a tzv. placení za výsledek neziskovým organizacím, kdy není přesně určeno, na co mají být poskytnuté prostředky použity, pokud jejich využití vede ke kýženému cíli, tj. získání stabilního standardního bydlení). Nástroje pro boj s bytovou nouzí se dostanou i do strategických materiálů hlavního města Prahy tak, aby byla zaručena jejich udržitelnost. Evaluace projektu bude vyhodnocovat, nakolik veřejné služby v rámci systému pomáhají lidem v bytové nouzi řešit jejich situaci a nakolik jsou při tom efektivní.