Projekty

OPZ

Kraj Vysočina – Inovace v sociálně zdravotním pomezí

Roztříštěnost, nesourodost a nedostatečná spolupráce sociálního a zdravotního sektoru způsobuje řadu problémů při přechodu klientů vyžadujících dlouhodobou péči mezi nimi i při jejich souběžném využívání. Chybí koordinace fungujících služeb a dostatečné vzájemné informování se. Důsledky mohou být různé, například dlouhé čekací lhůty na sociální službu (i po dobu dvou let), zbytečné hospitalizace či prodlužování pobytu ve zdravotnickém zařízení. 

Kraj Vysočina se rozhodl tuto problematiku vyřešit systémově na celém území pomocí zavedení koordinátorských pozic na úrovni kraje, jednotlivých ORP a krajských nemocnic. Posílení pracovníků vykonávajících sociální poradenství a koordinaci služeb již ve zdravotnickém zařízení významně pomůže pacientům opouštějícím nemocnice, odchází informováni (o dávkách, pomoci, službách) a mohou tak rychleji a efektivněji řešit svou situaci. Zároveň by mělo dojít ke zkrácení doby pobytu v nemocnicích, protože následná péče a služby budou potřebným lidem zprostředkovány plynule a včasně. Koordinátor na obci eviduje klienty vyžadující dlouhodobou péči, poskytuje sociální poradenství a monitoruje kapacity sociálních a zdravotních služeb v ORP. Dále hledá řešení pro krizové případy a složité případy řeší za pomoci  multidisciplinárního týmu. Krajský úřad reflektuje zjištěné informace a data v rámci plánování a řízení sítě služeb na celém svém území. Již během projektu se ukazuje potřebnost a užitečnost navázané spolupráce se všemi aktéry řešící dlouhodobou péči.

Současně bude spuštěn nový systém registru, který bude v reálném čase poskytovat informace o aktuální kapacitě služeb, poskytovatelích a cílových skupinách. Registr bude také sloužit jako jednotné prostředí pro podávání žádostí o poskytnutí služby, čímž se zamezí duplicitám a sníží se administrativa a odborná veřejnost zde bude moci sdílet informace.