Projekty

OPZ

Hledání nových řešení ve službách poskytovaných neformálně pečujícím

Organizace Dementia působí v oblasti veřejné osvěty, vzdělávání, poradenství a podpory jak neformálních pečujících, tak i institucí, které poskytují péči seniorům trpícím Alzheimerovou nemocí (nebo jiným typem demence). Své služby nabízí v 16 městech Středočeského kraje, v Hořovicích pak navíc provozuje Podpůrné centrum se sdílenou komunitní péčí. 

Při své práci Dementia zjistila, že lidé pečující o své blízké v domácím prostředí jsou díky náročné péči často sociálně izolovaní, ztrácí zaměstnání, nemají volný čas pro sebe, dochází u nich k fyzickému a psychickému vyčerpání a mají problémy uplatnit se na trhu práce po skončení doby péče. Tyto obtíže často vedou k ukončení domácí péče a umístění blízké osoby do pobytového zařízení.  Dementia se snaží o včasné oslovení neformálně pečujících a jejich navázání na systém pomoci, aby došlo ke zvýšení jejich kompetencí a také o včasnou diagnostiku lidí s demencí. 

Pomocí projektu chce Dementia tzv. “ušít služby neformálně pečujícím na míru“ a současně  musí být tyto služby použitelné pro další poskytovatele a veřejnou správu. V rámci projektu tak vzniká Vzdělávací kurz s prvky únikové hry. Skrze prožitek únikové hry si může neformálně pečující, pracovník v sociálních službách, zdravotník a vlastně jakýkoliv zájemce zažít to, co vidí, zažívá a prožívá člověk trpící Alzheimerovou chorobou a pochopit tak lépe jeho potřeby.