Schéma inovačních výzev v OPZ+

Vývoj řešení

Ve výzvách na Vývoj řešení hledáme organizace, které chtějí změnit tíživou situaci některé z cílových skupin. Mají nápady, které by mohly fungovat, nebo chtějí přijít na nápady nové. Chceme jim poskytnout prostor pro hluboké porozumění řešenému problému, vývoj řešení, testování a prokázání jeho přínosnosti.

Inkubační fáze

Vývoje řešení (Výzva 21)
Inkubační fáze je prostor pro ponoření se do problému, porozumění jeho hlavním příčinám, získání co nejvíce informací o vašich klientech a možnosti vyzkoušet, zda se vaše řešení opravdu potkává s jejich problémy
Výzva byla ukončena

Realizační fáze

Vývoje řešení (Výzva 51)
Realizační fáze vývoje řešení bude zaměřená na dopracování a ověření řešení Výzva vám umožní prokázat, zda vaše řešení opravdu funguje a ukázat jeho přínos
Více zde

Co můžete v projektech dělat

Inkubační fáze:

 • Poznání skutečného problému a potřeb cílové skupiny
 • Navázání spolupráce se všemi důležitými aktéry
 • Testování možných řešení problému
 • Vyhodnocování
 • Rozvoj kapacit příjemce a partnerů

Realizační fáze:

 • Prototypování, testování a vývoj nového řešení
 • Pilotování řešení na více uživatelích
 • Evaluace (procesní a dopadové vyhodnocení)
 • Advokační práce

Důležité informace

Inkubační fáze:

 • Datum vyhlášení výzvy: 13. září 2022
 • Příjem projektových žádostí: do 31. 3. 2023
 • Minimální výše podpory: 300 000 Kč
 • Maximální výše podpory: 2 400 000 Kč
 • Maximální délka projektů: 14 měsíců
 • Konzultace: povinná
 • Typ výzvy: průběžná

Realizační fáze:

 • Datum vyhlášení výzvy: 24. března 2023
 • Příjem projektových žádostí: do 31. 12. 2026
 • Minimální výše podpory: 1 000 000 Kč
 • Maximální výše podpory: 22 000 000 Kč
 • Maximální délka projektů: až 36 měsíců
 • Konzultace: povinná
 • Typ výzvy: průběžná

Šíření

Do výzev na šíření hledáme organizace s prověřeným know-how nebo přístupem, který je vhodný šířit mezi další organizace a pomáhat tak jejich klientům. Příjemcům chceme poskytnout prostor pro vytvoření pevné spolupráce se spolupracujícími organizacemi, pro dobré pochopení potřeb spolupracujících organizací a jejich klientů a také pro předání know-how či přístupu na míru přímo spolupracujícím organizacím.

Inkubační fáze

Šíření (Výzva 22)
Inkubační fáze je prostor pro poznání fungování dalších organizací, zjištění potřeb jejich zaměstnanců a klientů, navázání spolupráce a pro přípravu předání know-how.
Výzva byla ukončena

Realizační fáze

Šíření (Výzva 50)
Realizační fáze bude zaměřena na předávání know-how spolupracujícím organizacím a vyhodnocení přínosu zaváděných změn pro organizace a jejich klienty.
Více zde

Co můžete v projektech dělat

Inkubační fáze:

 • Zjištění poptávky organizací po změně
 • Navázání důvěry a pevné spolupráce s organizacemi
 • Zjištění potřeb zaměstnanců a klientů organizací
 • Testování předávaného know-how v praxi
 • Příprava vyhodnocení změn v organizacích

Realizační fáze:

 • Předávání know-how a realizace změn v organizacích
 • Průběžná úprava způsobu předávání know-how na základě potřeb organizací
 • Vyhodnocení vlivu změn na organizace a jejich klienty
 • Podpora spolupráce mezi organizacemi (síťování)
 • Nastavení udržení změn po konci projektu

Důležité informace

Inkubační fáze:

 • Datum vyhlášení výzvy: 12. září 2022
 • Příjem projektových žádostí: do 31. 3. 2023
 • Minimální výše podpory: 300 000 Kč
 • Maximální výše podpory: 1 500 000 Kč
 • Maximální délka projektů: 14 měsíců
 • Konzultace: povinná
 • Typ výzvy: průběžná

Realizační fáze:

 • Datum vyhlášení výzvy: začátek roku 2023
 • Příjem projektových žádostí: do 31. 12. 2026
 • Minimální výše podpory: 1 000 000 Kč
 • Maximální výše podpory: 12 500 000 Kč
 • Maximální délka projektů: až 30 měsíců
 • Konzultace: povinná
 • Typ výzvy: průběžná

Podcast Ministerský jednorožec o výzvách